Oględziny w sprawie VII Ns 341/18

Sprawa prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe.

Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 14.07.2020 r. o godzinie 13.00 w Warszawie Wesołej przy ul. Berenta 21.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych.