Oględziny w sprawie II Ns 983/15

Sprawa prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie.

Oględziny odbędą się w dniu 25.01.2019 r. o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Wspólnej 67.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych